Continue kennisontwikkeling met de NEXTacademy

Klassikale workshops/trainingen die aangeboden worden voor, specifieke functies, in NEXTassyst. 

Weg met langdurige contracten - kwaliteit als basis

De rol van ICT in de notariële praktijk

Met de NEXTportal op elk gewenst moment inzage in een dossier

Gemakkelijk aan te bieden aan uw clienten.

Zesde editie van PLEIT in juni 2018

Devoon is als partner van de Lexxyn Groep al vanaf de eerste editie nauw betrokken bij PLEIT. 

Pagina's