Nieuwsbrief Devoon 2e kwartaal 2017

In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van het laatste Devoon nieuws.

ECH: webservice voor PDF-berichten geïmplementeerd in NEXTassyst

PDF’s kunnen hierdoor sneller worden aangepast

Volledige integratie kennisbank Via Juridica in NEXTassyst

Direct en volledig geïntegreerd vanuit NEXTassyst te gebruiken. 

NEXTassyst 3.10: een volgende stap voorwaarts

In deze nieuwe versie hebben wij veel bestaande functionaliteiten verbeterd. Daarnaast een paar handige nieuwe functionaliteiten.

Pagina's